C ++ Algorytm Euklidesa wersja z dzieleniem

// Algorytm Euklidesa wersja z dzieleniem RRS
#include<iostream>
#include<cstdlib>
using namespace std;
int NWD(int a, int b)
	{
	int pom;
	while(b!=0)
		{
		pom = b; // pod zmienną pomocniczą pom zapisujemy to co //znajduje się pod zmienną a następnie wartość zmiennej a nadpisujemy //wartością zmiennej b
		b = a%b; // operator dzięki któremu otrzymujemy resztę z dzielenia liczb całkowitych
		a = pom;
		}
	return a;
	}

int main()
	{
		int a, b;
		cout<<"Podaj dwie liczby: ";
		cin>>a>>b;
		cout<<"NWD("<<a<<","<<b<<") = "<<NWD(a,b)<<endl;
		system("pause");
		return 0;
	}