C ++ Funkcja y=x+3

// Funkcja y=x+3 liczb całkowitych
#include <iostream>
int wynik, liczba;
int main()
{
using namespace std;
cout << "Podaj liczbę: ";
cin >> liczba;
wynik = liczba+3;
cout << "liczba " << liczba << " zwiekszona o trzy wynosi " << wynik << endl;
return wynik;
}

Niżej dla liczb zmiennoprzecinkowych, int zamieniamy na double

#include <iostream>
double wynik, liczba; //
int main()
{
using namespace std;
cout << "Podaj liczbę: ";
cin >> liczba;
wynik = liczba+3;
cout << "liczba " << liczba << " zwiekszona o trzy wynosi " << wynik << endl;
return wynik;
}