C ++ Podnoszenie do kwadratu. Pole kwadratu i koła.

//Niżej masz program dla funkcji y=x*x

 

 

//podnoszenie do kwadratu RRS
#include <iostream> //
double wynik, liczba; // double - liczba zmiennoprzecinkowa
int main()
{
  using namespace std;
  cout << "Podaj liczbę: ";
  cin >> liczba;
  wynik = liczba*liczba;
    cout << "liczba " << liczba << " podniesiona do kwadratu wynosi " << wynik << endl;
  return wynik;
}

// kompilacja i testowanie programów on line  – polecam stronę:

C++ shell     http://cpp.sh/

 

//pole kola RRS
#include <iostream>
using namespace std;
 
int main()

{
float PI = 3.14; // float liczba zmiennoprzecinkowa, PI liczba pi
float promien, pole; //
 
 cout << "Podaj promien kola: "; 
 cin >> promien; 
 pole = PI * promien * promien;
 cout << "Pole kola o promieniu " << promien << " wynosi: " << pole; 
return 0;
}
//pole kwadratu RRS
#include <iostream>
double pole, a; //pole i a to zmienne, double reprezentuje liczby zmiennoprzecinkowe
int main()
{
  using namespace std;
  cout << "Podaj dlugosc boku:";
  cin >> a;
  pole = a*a;
    cout << "pole kwadratu o boku" <<a<<"wynosi" << pole << endl;
  return pole;
}