C++ Program powitalny i zadanie – cukierki

 

Znajdziesz na stronie kilka gotowych podstawowych programów w języku C++.
Na początek program, który wyświetla tekst „Hello World!”.
Dalej programy z podstawowych działań matematycznych na liczbach całkowitych i zmiennoprzecinkowych.

C++ Pierwszy program powitalny

#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
cout << "Hello World!"; //program wyswietla tekst:  "Hello World!"
return 0;
}

CUKIERKI – ZADANIE,  C++

Zadanie polega na obliczeniu:
Ile cukierków zostanie dla Jasia, jeśli
Jasio chce poczęstować wszystkich uczniów,
pod warunkiem, aby każdy
uczeń dostał tyle samo cukierków.
Nauczycielka nie je cukierków w klasie
i Jasio też nie. Ile cukierków zostało?

#include <iostream> //  dwa ukośniki oznaczają komentarz
using namespace std; // iostream - biblioteka wejścia wyjścia
int uczniowie, cukierki,x,y; // int - integer, liczby całkowite,
int main ()

// uczniowie, cukierki, x i y to zmienne

{
cout << "Ilu uczniow jest w klasie:";
cin >> uczniowie;
cout << "Ilu cukierkow kupila mama:";
cin >> cukierki;
x=cukierki/(uczniowie-1);
cout << "cukierkow dla kazdego ucznia:"<<x;
y=cukierki-x*(uczniowie-1);
cout<<endl<< "dla Jasia pozostaje:"<<y;
return 0;
}

// kompilacja i testowanie programów on line – polecam stronę:

C++ shell     http://cpp.sh/