Aby rysować linie, narzędzia służące do wymiarowania.

Aksonometria Szkic bryły

Aby rysować linie – autocad

 1. Kliknij kartę Narzędzia głównepanel RysujLinia.

 

 • Określ punkt początkowy i punkt końcowy segmentu liniowego.
 • Kontynuuj określanie dodatkowych segmentów liniowych.

  Aby cofnąć poprzedni segment liniowy, wprowadź c w wierszu polecenia. Kliknij przycisk Cofnij na pasku narzędzi szybkiego dostępu, aby anulować całą serię segmentów liniowych:

 • Naciśnij klawisz Enter lub Esc, aby zakończyć polecenie, lub wprowadź c, aby zamknąć serię segmentów liniowych

 

 

Narzędzia służące do wymiarowania znajdują się we wstążce, na karcie Opisz, w panelu Wymiary.

wymiarowanie autocad

Narzędzia służące do wymiarowania w Autocad

Wymiary liniowe

Wymiary liniowe służą do wymiarowania odcinków prostych. W zależności od orientacji wymiaru można wyróżnić następujące ich typy: pionowy, poziomy, dopasowany, obrócony. Zasady tworzenia każdego z nich są identyczne. Narysowane wymiary różnią się orientacją.

 

Wymiary liniowe Autocad

Przykład: Narysuj trójkąt prostokątny o bokach długości: 30, 40, 50, a następnie zwymiaruj jego wszystkie boki.

Rozpocznij od wymiaru poziomego.
Polecenie:  (Liniowy)

Określ początek pierwszej pomocniczej linii wymiarowej lub :
naciśnij prawy przycisk myszy
Wybierz obiekt do wymiarowania: P1
Określ położenie linii wymiarowej lub [Wtekst/Tekst/Kąt/Poziomo/pionowo/Obrócony]: P2
Następnie narysuj wymiar pionowy.
Polecenie:  (Liniowy)

Określ początek pierwszej pomocniczej linii wymiarowej lub :

 • naciśnij prawy przycisk myszy
 • Wybierz obiekt do wymiarowania: P3
 • Określ położenie linii wymiarowej lub[Wtekst/Tekst/Kt/Poziomo/Pionowo /Obrócony]: P4
 • Narysuj wymiar dopasowany. Zmień rodzaj tworzonego wymiaru na dopasowany. W tym celu rozwiń  listę rozwijaną wymiarów znajdująca się pod ikoną narzędzia głównego i wybierz Wyrównany.

Polecenie:  (Wyrównany)

Określ początek pierwszej pomocniczej linii wymiarowej lub :

 • naciśnij prawy przycisk myszy
 • Wybierz obiekt do wymiarowania: P5
 • Określ położenie linii wymiarowej : P6