C++ funkcja kwadratowa

// funkcja kwadratowa 
 #include <iostream> 
 #include <cmath> 
 using namespace std; 

 int main() 
 { 
 double a,b,c,Delta; 
 cout << "Podaj wspolczynnik a: "; 
 cin >> a; 
 cout << "Podaj wspolczynnik b: "; 
 cin >> b; 
 cout << "Podaj wspolczynnik c: "; 
 cin >> c; 
 Delta=(b*b)-(4*a*c); 
 if (a == 0) 
 cout << "To nie jest funkcja kwadratowa " << 0; 

 else 
 if (Delta<0) 
 cout << "Ta funkcja nie ma punktu przeciecia z osia X. Jej wspolrzedne wierzcholka to: " << "(" <<-b/(2*a )<< "," << (4*a)<<")"; 
 else 
 if (Delta>0) 
 {
 cout << "Ta funkcja ma 2 rozne pierwiastki rzeczywiste: " <<"X1= "<<(-b-sqrt(Delta))/(2*a)<<" oraz X2= "<<(-b+sqrt(Delta))/(2*a)<<endl; 
 cout << "Wspolrzedne wierzcholka to: " <<"("<<-b/(2*a)<<","<< (4*a)<<")"; 
 }
 else 
 cout << "Ta funkcja ma tylko 1 rozwiazanie: " << "("<<-b/(2*a)<<","<< (4*a)<<")"; 
 cout << endl; 

 cin.ignore(); 
 getchar(); 
 return 0; 
 }