C++ pierwiastkowanie

//pierwiastek kwadratowy RRS
#include<iostream>
#include<cmath>
using namespace std;
int main()
{
	
	double a;
		cout<<"Podaj liczbe ";
	cin>>a;
		cout<<"Pierwiastek z liczby "<<a<<" wynosi "<<sqrt(a)<<endl;
	
		return 0;
}

//pierwiastkowanie RRS 
#include <iostream>
#include <cstdlib>
#include <math.h>
using namespace std;
 
int main()
{
  float liczba, stopien;
 
  cout << "Podaj liczbe: ";
  cin >> liczba;
  cout << "Podaj stopien pierwiastka: ";
  cin >> stopien;
 
  cout << pow(liczba, 1/stopien); //funkcja pow oblicza pierwiastek 
 
  system("PAUSE >nul");
 
  return 0;
}