Hello world! C ++ Sortowanie przez wybór

Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start blogging!

// Sortowanie Przez Wybór RRS 
#include <iostream>
#include <cmath>
#include <cstdlib>
#include <iomanip>
#include <time.h>
using namespace std;

const int N = 28; // Liczebność zbioru.

// sortowanie 
int main()
{
 int d[N],i,j,pmin;
 
 cout << 
     "Przed sortowaniem:\n\n";

// wypełniamy tablicę d[] liczbami pseudolosowymi
// a następnie wyświetlamy jej zawartość

 srand((unsigned)time(NULL));

 for(i = 0; i < N; i++) d[i] = rand() % 100;
 for(i = 0; i < N; i++) cout << setw(4) << d[i];
 cout << endl;

// Sortujemy

 for(j = 0; j < N - 1; j++)
 {
  pmin = j;
  for(i = j + 1; i < N; i++)
   if(d[i] < d[pmin]) pmin = i;
  swap(d[pmin], d[j]);
 }

// Wyświetlamy wynik sortowania

 cout << "Po sortowaniu:\n\n";
 for(i = 0; i < N; i++) cout << setw(4) << d[i];
 cout << endl;
 return 0;
}