Materiały narzędziowe

Kinematyczne parametry skrawania

maszynowa_obrobka_skrawaniem_

obróbka skrawaniem

Materiały narzędziowe

Najogólniej narzędzia skrawające można podzielić na:

 • narzędzia tokarskie – noże tokarskie, płytki skrawające
 • narzędzia frezarskie – głowice frezarskie, frezy trzpieniowe, płytki skrawające
 • narzędzia wiertarskie – wiertła, pogłębiacze, rozwiertaki
 • narzędzia do obróbki gwintów – gwintowniki, narzynki, frezy do gwintów
 • narzędzia do przecinania – piły taśmowe i tarczowe, frezy piłkowe, brzeszczoty
 • narzędzia szlifierskie – ściernice, płótna i papiery ścierne

 

Sposoby obróbki skrawaniem

Obróbka skrawaniem – na czym to polega?

Jak sama nazwa wskazuje, do tej obróbki stosuje się narzędzia skrawające. Wyróżnić można kilka jej rodzajów, a wiec: frezowanie, toczenie oraz szlifowanie. Czym charakteryzuje się każda z nich? Najbardziej rozpowszechnione jest toczenie, do którego wykorzystuje się specjalny nóż tokarski. Nóż wykonuje ruch liniowy, zaś przedmiot, który poddawany jest obrabianiu, ruch obrotowy. Z tego też względu oddziela się toczenie wzdłużne, zewnętrzne, wewnętrzne, poprzeczne, kopiowe, a także obwiedniowe. Inny rodzaj obróbki skrawaniem to frezowanie. Wykorzystuje się je gównie do przedmiotów wykonanych z drewna, tworzyw sztucznych lub metalu. Do tego celu stosowana jest frezarka. W tym przypadku to narzędzie wykonuje ruch obrotowy, zaś przedmiot obrabiany, ruch posuwowy. Odbywa się więc to zupełnie na odwrót niż w przypadku toczenia. Kolejny rodzaj obróbki skrawaniem to szlifowanie, które zazwyczaj stosuje się do obróbki narzędzi skrawających.

Zależnie od kształtu i wymaganej chropowatości powierzchni przedmiotu stosuje się różne rodzaje i sposoby obróbki skrawaniem. Różnią się one między sobą stosowanymi narzędziami oraz charakterem ruchów, które wykonują narzędzia i przedmiot obrabiany.

Sposoby obróbki skrawaniem

Rozróżnia się podstawowe sposoby obróbki skrawaniem:

 • Toczenie – przedmiot obrabiany wykonuje ruch obrotowy, narzędzie zaś (nóż tokarski) przesuwa się równoległe do osi obrotu przedmiotu lub prostopadle do niej, bądź wykonuje oba te ruchy łącznie. Toczenie stosuje się głównie w celu otrzymania powierzchni walcowatych, stożkowatych lub kulistych.
 • Struganie – przedmiot i narzędzie wykonują ruchy prostoliniowe, stosuje się je przede wszystkim do wykonywania płaszczyzn.
 • Wiercenie – narzędzie (wiertło) wykonuje ruch obrotowy i jednocześnie prostoliniowy postępowy ruch posuwowy. Ten rodzaj obróbki służy do wykonywania otworów.
 • Frezowanie – narzędzie (frez) wykonuje ruch obrotowy, przedmiot obrabiany przesuwa się prostoliniowo. Przedmiot może wykonywać również ruch prostoliniowy obrotowy jednocześnie.
 • Szlifowanie – narzędzie (ściernica) wykonuje szybki ruch obrotowy. Przedmiot obrabiany porusza się bądź ruchem prostoliniowym (szlifowanie płaszczyzn), bądź obrotowym (szlifowanie powierzchni walcowych).

Oprócz podanych sposobów obróbki skrawaniem znane są inne np. dłutowanie, przeciąganie, gładzenie, dogładzanie, docieranie.

W zależności od dokładności, kształtu, wymiaru i obrabianej powierzchni rozróżnia się następujące rodzaje obróbki skrawaniem: zgrubna, średnio dokładna, dokładna i bardzo dokładna, zwana wykańczającą.