C ++ Dzielenie liczb zmiennoprzecinkowych

// Dzielenie liczb zmiennoprzecinkowych

#include <iostream>
using namespace std;
float a;
float b, iloraz;//liczby zmiennoprzecinkowe, można zamiast float użyć double, double - podwójna precyzja  
int main ()
{
cout << "podaj pierwsza liczbe:";
cin >> a;
cout << "podaj druga liczbe:";
cin >> b;
iloraz=a/b;
cout << "wynik dzielenia:"<<iloraz<<endl;
return 0;
}

Dzielenie przez zero, warunek if …

#include <iostream>
using namespace std;
float a, b, iloraz;
int main ()
{
cout << "podaj pierwsza liczbe:";
cin >> a;
cout << "podaj druga liczbe:";
cin >> b;
if (b !=0) 
{
    iloraz=a/b; cout << iloraz;
}
else
cout << "nie dzielimy przez zero";
return 0;
}