Średnia liczb C++

//Program oblicza średnią trzech liczb (ocen) RRS
#include <iostream>
using namespace std;
 int main()
 {
  int ocena1, ocena2, ocena3;
  cout <<"Podaj oceny\n";
  cin >>ocena1>>ocena2>>ocena3;
  cin.ignore();
  int srednia;
  srednia = (ocena1 + ocena2+ocena3) / 3;
  cout <<"Srednia wynosi: "<<srednia;
  return 0;
}
//Program oblicza średnią pięciu liczb z wykorzystaniem tablicy liczb
#include <iostream>
using namespace std;
int suma;
int main()
{
  
   int tablica[5] = {1, 3, 90, 10, 9};
  
  {
        
       suma = 1+3+90+10+9;   //sumowanie elementów...
  }
  cout <<"\nsrednia wynosi: "<<(suma / 5)<<endl;
 
   return 0;
}
//Tablica dynamiczna 
//Obliczanie średniej RRS: 
#include <iostream>
 
using namespace std;
 
int main()
{
  int iloscliczb;
  cout <<"podaj ilosc liczb: ";
  cin >>iloscliczb;
  cin.ignore();
 
  int tablica[iloscliczb];
  int suma = 0;
  for (unsigned int i = 0; i < iloscliczb; ++i) //pobieranie liczb...
  {
    cout <<"Podaj liczbe nr "<<(i+1)<<" : ";
    cin >>tablica[i];
    cin.ignore();
    suma += tablica[i];   //sumowanie liczb...
  }
  cout <<"\nsrednia wynosi: "<<(suma / iloscliczb)<<endl;
  getchar();
 
  return 0;
}