C++ Suma dwóch liczb całkowitych

//suma dwoch liczb calkowitych RRS
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
int a,b,c;
cout << "Podaj a:"<<endl; //(podajemy pierwsza liczbe)
cin >>a;
cout << "Podaj b: "<<endl; //(podajemy druga liczbe)
cin >>b;
c=a+b;
cout << "Suma dwu liczb to " << c<<endl; //(program wyswietla sume dwoch liczb)
}