C++ Instrukcja warunkowa if … else. „Jeśli Jaś dostanie więcej niż 100zł”.

Zadanie: Jasio dostał od mamy i od taty pieniądze, jeśli razem ma więcej niż sto zł to jest zadowolony, jeśli mniej to NIE.  (Warunek – jeśli, ang. „if”)

 

//zadanie z warunkiem "jesli" RRS
#include <iostream>
using namespace std;
int x,y,c;// x pieniadze od taty, y pieniadze od mamy, c suma pieniedzy
int main ()
{
cout << "Ile pieniedzy dala mama:";
cin >> y;
cout << "Ile pieniedzy dal tata:";
cin >>x;
c=x+y;
cout<<endl<< "czy Jas jest zadowolony:";

if (c > 100) // instrukcja warunkowa JESLI
	{
	cout << "TAK";
	}
else // w przeciwnym razie
	{
	cout << "NIE";
	}
return 0;
}