Rysunek łożyska ślizgowego, wspornika, wałka i tarczy.

Na podstawie załączonego rysunku aksonometrycznego wykonaj w programie CAD rysunek wykonawczy łożyska ślizgowego wzdłużnego w dwóch rzutach prostokątnych (widok i przekrój). Rysunek pochodzi z arkusza kwalifikacji w zawodzie  M44-01.17.01.  Więcej informacji w arkuszu, link do arkuszy znajdziesz na olenet.pl.

Na podstawie załączonego rysunku aksonometrycznego wykonaj w programie CAD rysunek wykonawczy wspornika  w trzech rzutach prostokątnych (dwa widoki i przekrój). Otwór Rysunek pochodzi z arkusza kwalifikacji w zawodzie  M44 2018 czerwiec. Więcej informacji w arkuszu, link do arkuszy znajdziesz na olenet.pl.

Na podstawie załączonego rysunku aksonometrycznego wykonaj w programie CAD rysunek wykonawczy tarczy  w dwóch rzutach prostokątnych ( widok i przekrój). Rysunek z: M44  2019. Więcej informacji w arkuszu, link do arkuszy znajdziesz na olenet.pl.

Na podstawie załączonego rysunku aksonometrycznego wykonaj w programie CAD rysunek wykonawczy wałka z przekrojem cząstkowym i kład przesunięty w płaszczyźnie prostopadłej do rowka wpustowego. Rys. z M44 2019. Więcej informacji w arkuszu, link do arkuszy znajdziesz na olenet.pl.