Linie na rysunku

obramowanie arkusza – linia ciągła gruba, zewnętrzny zarys tabliczki rysunkowej – linia ciągła gruba, widoczne krawędzie przedmiotu – linia ciągła gruba, linie wymiarowe i pomocnicze linie wymiarowe – linia ciągła cienka, kreskowanie przekroju – linia ciągła cienka, osie symetrii – linia punktowa cienka, linia ograniczająca przekrój cząstkowy – linia falista cienka.