korekcja narzędzi

22 02 2021 TM II SONOSN_korekcja narzędzi

 

Kompensacja promienia G40, G41, G42

Ponieważ narzędzie (np. frez) ma określoną średnicę, aby przy obróbce uzyskać wymagany kształt przedmiotu należałoby tak programować ruch narzędzia, aby jego punkt charakterystyczny (punkt leżący na przecięciu płaszczyzny czołowej freza z jego osią obrotu) przemieszczał się w odległości promienia od zarysu przedmiotu. Ponieważ obliczenie tej drogi z reguły może sprawiać problemy, dlatego też w układach sterujących CNC wprowadzono funkcje kompensacji promienia narzędzia, które automatyczne odsuwają narzędzie od przedmiotu o wprowadzona wartość. Z kompensacją promienia narzędzia związane są trzy funkcje:

 

G40 – punkt charakterystyczny narzędzia przemieszcza się dokładnie po zaprogramowanym torze – kompensacja promienia narzędzia jest wyłączona,

G41 – punkt charakterystyczny narzędzia przemieszcza z lewej strony zarysu po torze oddalonym o promień narzędzia – kompensacja lewostronna,

G42 – punkt charakterystyczny narzędzia przemieszcza z prawej strony zarysu po torze oddalonym o promień narzędzia – kompensacja prawostronna.

 

Zadanie do samodzielnego wykonania:

 

Która część programu przedstawia prawidłowy zapis ruchu freza ?