Honowanie

Czym jest honowanie?

Honowanie to proces szlifowania krzyżowego. Jest metodą obróbki skrawaniem, stosowaną do wykańczania bardzo dokładnych otworów, np. cylindrów tłokowych, oraz zewnętrznych powierzchni obrotowych walcowych. Cały proces pozwala uzyskać precyzyjne wymiary i odpowiednią klasę chropowatości. Honowanie może być wykonywane nawet w przypadku średnic o niewielkim rozmiarze, wynoszącym zaledwie kilka milimetrów. Wykonuje się honowanie detali o długości od 100 do 10000 mm. Co do obróbki wymaganych średnic w korelacji z długością oraz geometrią zewnętrzną należy skonsultować z doradcą technicznym. Uzyskany efekt zabiegu jest zależny od kilku istotnych czynników. Można do nich zaliczyć materiał osełek ściernych, kąt przecięcia śladów honowania, rodzaj oleju chłodząco-smarującego oraz nacisk powierzchniowy osełki.

Odpowiednie narzędzia

Aby gładzenie otworów było możliwe, stosuje się specjalne narzędzie, a więc głowicę wyposażoną w trzy do dwunastu osełek ściernych na obwodzie. Urządzenie składa się z korpusu będącego zarówno częścią chwytową do połączenia z wrzecionem obrabiarki, jak i oprawą dla osełek, zestawu osełek stanowiących część roboczą oraz urządzeń do regulacji narzędzia. Proces centrowania narzędzia może odbywać się na dwa sposoby. Pierwszym z nich i jednocześnie najbardziej popularnym jest ustawienie głowicy względem nieruchomego detalu. Drugą metodą jest ustawienie detalu względem sztywnego narzędzia. Sposób ten jest wykorzystywany w przypadku małych i lekkich przedmiotów. Ze względu na dużą dokładność wykorzystuje się tu specjalne urządzenia mocujące przedmiot. Aby cały proces honowania był możliwy, stosuje się specjalne oleje chłodząco-smarujące, które mają za zadanie obniżenie temperatury obrabianego cylindra oraz usunięcie z powierzchni resztek zeszlifowanego materiału i wykruszonych ziaren ściernych.