Odlewanie kokilowe

Zalewanie formy metalowej wymaga wieloletniego doświadczenia ze strony odlewnika. Każde zalanie wymaga sprawdzenia zarówno temperatury formy oraz metalu i bardzo precyzyjnego tempa zalewania.

FORMY I RDZENIE

Formy do odlewania kokilowego powstają od fazy projektu do wykonawstwa całkowicie w naszym zakładzie. Dział konstrukcyjny, używając zaawansowanego software’u do projektowania i analizy, tworzy formy kształtowe, której dzięki technologii CNC wykonuje nasz dział obróbki mechanicznej.

Formy wykonywane są – w zależności od wymogów i specyfiki odlewanej partii odlewanej – z żeliwa lub stali konstrukcyjnej. W miarę możliwości stosujemy zintegrowane z formą rdzenie metalowe oraz rdzenie utwardzane. Odlewanie w kokilach pozwala na uzyskanie wyżej jakości powierzchniowej odlewów i jest to zdecydowanie bardziej wydajny i szybszy proces wytwarzania.

Nasza odlewnia aluminium wykonuje odlewy kokilowe aluminiowe w wielkościach ograniczonych powierzchnią obszaru roboczego maszyn hydraulicznych 830 x 1150 mm. Do wykonania krótkich serii odlewów o nietypowych gabarytach istnieje możliwość wykonania form trwałych nieograniczonych obszarem roboczym kokilarek i zbudowania procesu na urządzeniu z mechanizmem śrubowym.

MATERIAŁY WSADOWE I PRZYGOTOWANIE WSADU

Odlewnia przetapia i wykorzystuje głównie certyfikowany wsad o składzie prawie identycznym z wymogami klienta, dozując dodatki stopowe jedynie w sytuacjach konkretnych oczekiwań zamawiającego.

Firma nie stosuje wsadów uzyskiwanych ze złomu aluminiowego, jedynie dla zwiększenia ekonomiki procesu w niektórych przypadkach wprowadza częściowo złom własny – braki, układy wlewowe – lecz odpowiednio wyselekcjonowany, nie odbiegający składem od zadanego materiału pierwotnego. Ponadto przygotowując ciekły metal do zalania form odlewnia dokonuje zabiegów podnoszących jakość ciekłego metalu przez odpowiednią rafinację i modyfikację.

Certyfikowane gąski aluminiowe stanowią  materiał wsadowy w odlewni aluminium.