Proces technologiczny sworznia.

Klasa III Technologia mech.  09.03.2021

Temat. Proces technologiczny sworznia.

 

  1. Na podstawie załączonego rysunku aksonometrycznego wykonaj w oprogramowaniu CAD rysunek wykonawczy sworznia. Rysunek wykonawczy proszę wysłać do mnie na platformę lub na siedlecki2020@wp.pl do 14 marca.
  2. Opracuj uproszczony proces technologiczny obróbki sworznia (produkcja jednostkowa), wypełniając kartę technologiczną – wykaz operacji technologicznych.
  3. Napisz wykaz obrabiarek, uchwytów i urządzeń niezbędnych do wykonania części.
  4. Napisz wykaz narzędzi.
  5. Napisz wykaz przyrządów pomiarowych.